Terms & Conditions

1.Achtergrond

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing, wanneer je als consument (de “Klant”) een bestelling plaatst via www.veronaleder.nl. De overeenkomst wordt gesloten tussen de Klant en Verona Leder en Textiel, Muntstraat 24 , 6211 EK Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51859858 (BTW nummer:NL850203430B01 ). Gedetailleerde contactinformatie en overige informatie over Verona leder staan op de website vermeld. De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op Klanten die consument zijn.

De Klant dient minimaal 18 jaar oud te zijn om via de Website te kunnen bestellen. Verona leder behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te weigeren of wijzigen (bijv. wanneer de Klant onjuiste persoonsgegevens heeft verstrekt en/of geregistreerd staat voor betalingsachterstanden).

Verona leder is niet aansprakelijk wanneer producten uitverkocht raken. Verona leder is niet aansprakelijk voor foutieve afbeeldingen of fouten op de website, bijv. fouten in de productomschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of valutawisselingen). Verona leder is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of een product al dan niet op voorraad is. Verona leder heeft het recht om dergelijke fouten te rectificeren en om op elk gewenst moment informatie te wijzigen of actualiseren. Wanneer een onjuiste prijs wordt weergegeven voor een product dat door de klant besteld is, dan zal Verona leder de klant hiervan op de hoogte stellen en wachten op goedkeuring door de klant van de aangepaste prijs, voordat Verona leder de bestelprocedure verder zal afhandelen. Alle afbeeldingen op de website dienen slechts ter illustratie. Dergelijke illustraties bieden geen garantie ten aanzien van het aantal producten dat de klant zal ontvangen, over hoe het product er precies uitziet, werkt of waar het geproduceerd werd. Verona leder is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op de website wordt gegeven.

De website en alle inhoud erop is eigendom van Verona leder. De informatie valt onder de wettelijke bescherming voor intellectuele eigendommen en marketing. Dit houdt in dat handelsmerken, bedrijfsnamen, product namen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, het ontwerp, de opmaak en informatie over producten, diensten en andere inhoud niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verona leder mogen worden gekopieerd of gebruikt.


2.Overeenkomsten en bestellen

Om via de website een bestelling te kunnen plaatsen, dient de klant de algemene voorwaarden te accepteren. Door de algemene voorwaarden te accepteren, verplicht de klant zich om aan de algemene voorwaarden als geheel te voldoen en bevestigt de Klant dat hij/zij de informatie over persoonsgegevens heeft gelezen en toestemming verleent voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies conform het Integriteitsbeleid van Verona leder, zoals op de Website uiteengezet.

Een koop overeenkomst wordt pas afgesloten wanneer Verona leder de bestelling van de klant heeft bevestigd en de Klant via e-mail een orderbevestiging van Verona leder ontvangen heeft. Verona leder verzoekt de klant om de orderbevestiging te bewaren om eventueel contact met de Verona leder klantenservice te vereenvoudigen. De klant heeft de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te annuleren tot dat deze door Verona leder bevestigd is. Als de bestelling geannuleerd wordt, zal Verona leder alle eventueel gedane betalingen die de klant of zijn/haar bank/creditcard onderneming heeft gedaan in verband met de bestelling, terugbetalen.


3.Klant gegevens

Als de klant zijn gebruikersaccount registreert en/of een bestelling plaatst op de website, zal de klant gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De klant verklaart dat de verstrekte gegevens correct en volledig zijn, en verklaart verantwoordelijk te zijn mochten deze gegevens fouten bevatten. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens door Verona leder is beschikbaar in het Integriteitsbeleid van Verona leder.

De klant verplicht zich om ervoor te zorgen dat niemand behalve de klant zelf, de inlog gegevens van de klant gebruikt. De klant mag zijn gebruikersnaam of wacht woord aan niemand anders vrijgeven en zorgt ervoor dat alle documentatie met informatie over de gebruikersnaam en het wacht woord op dusdanige wijze bewaard wordt dat onbevoegden er geen toegang tot hebben. Wanneer het vermoeden bestaat dat een onbevoegd persoon toegang tot het wacht woord van de klant heeft verkregen, dient de klant Verona leder hierover onmiddellijk in te lichten. Indien de klant Verona leder niet inlicht dan is de klant verantwoordelijk voor alle aankopen die met de inloggegevens van de klant worden gemaakt.

Wanneer Verona leder het vermoeden heeft dat de klant zijn/haar gebruikersaccount of inlog gegevens misbruikt of op andere wijze de algemene voorwaarden schendt, dan heeft Verona leder het recht om de klant de toegang tot zijn/haar gebruikersaccount te blokkeren.Verona leder heeft bovendien het recht om de klant nieuwe inloggegevens te geven.


4.Prijzen , kosten en betalingen

De prijzen die op de website worden getoond, zijn van toepassing op bestellingen die op de website worden geplaatst. Alle prijzen worden weergegeven in Euro en zijn inclusief btw. De prijzen zijn exclusief betaal- of vrachtkosten; deze worden apart vermeld.

Betalingen
De klant kan zijn aankoop betalen via de betaal wijzen die op de website staan vermeld. 

Verona leder heeft het recht om de klant al te laten betalen op het moment van het plaatsen van de bestelling. Verona leder voorbehoudt zich het recht om niet altijd alle betaal methodes aan te bieden en om de betaal methode te wijzigen wanneer de methode die de klant gekozen heeft niet werkt, ongeacht de reden daarvoor, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Eventuele beperkingen voor de aangeboden betaal methoden worden op de website vermeld.

Verzend kosten Nederland
Binnen Nederland zijn onze standaard verzend kosten €7,95,- (inc. BTW) tot een bedrag van €99,99. Voor totale kosten vanaf €100,- zijn de verzend kosten gratis. Wij versturen onze pakketten via post NL en wordt doorgaans de volgende dag na de bestelling bezorgd. Indien het pakket op een ander ‘dan uw eigen’ adres moet worden bezorgd, dan kunt u dit aangeven tijdens de bestelling.

Verzend kosten België
De verzend kosten voor België zijn €15,- ongeacht het totale bedrag. Hierbij is omruilen van een artikel niet gratis. Wij versturen onze pakketten via post NL, en wordt doorgaans  de volgende dag of uiterlijk binnen 2 werkdagen na de bestelling bezorgd. Indien het pakket op een ander ‘dan uw eigen’ adres moet worden bezorgd, dan kunt u dit aangeven tijdens de bestelling.


5.Speciale acties of aanbiedingen

Verona leder kan zo nu en dan speciale acties op de website plaatsen waarvoor mogelijk gunstigere voorwaarden gelden dan die die in deze algemene voorwaarden worden genoemd, bijv. met betrekking tot betalingen of een langere bedenk tijd. Dergelijke voorwaarden gelden zolang de speciale actie loopt en voor de door Verona leder specifiek aangegeven producten. Verona leder behoudt zich het recht voor om dergelijke speciale acties op elk gewenst moment weer in te trekken. Na beëindiging of intrekking van een speciale actie zijn deze algemene voorwaarden zonder enige wijziging eraan, weer van kracht. Aanbiedingen ten aanzien van specifieke producten op de website zijn slechts voor beperkte tijd geldig en zolang de voorraad strekt.


6.Levering en verzending

Producten die op voorraad zijn worden doorgaans binnen het aantal werkdagen dat op de website aangegeven wordt, geleverd. Tenzij anders overeengekomen (bijv. in verband met het reserveren van producten die niet op voorraad zijn) zal levering binnen 14 werkdagen plaatsvinden nadat Verona leder de bestelling schriftelijk bevestigd heeft via de orderbevestiging. Meer informatie over de levering van producten door Verona leder en de leveringsvoorwaarden wordt in de leveringsinformatie uiteengezet.

De verwachte levertijd wordt in de orderbevestiging, bij de betaling en/of op de actuele productpagina op de website aangegeven. Wanneer de levering vertraagd is, zal Verona leder de klant daarover informeren en de bestelling blijven bewaken. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft de klant het recht de aankoop te annuleren indien een levering meer dan 14 werkdagen vertraagd is en dit niet door toedoen van de klant veroorzaakt is.

Indien een pakket op een bepaald afleverpunt moet worden opgehaald, dient de klant dit binnen de op de mededeling aangegeven tijdsperiode te doen. Bestellingen dienen in die gevallen persoonlijk te worden afgehaald met een geldig identiteitsbewijs en bestelnummer. De klant zal een bericht over de levering ontvangen, waarin wordt aangegeven wanneer en waar het pakket opgehaald of in ontvangst genomen kan worden. Dit bericht kan via e-mail, reguliere post en, indien de klant een mobiel telefoonnummer heeft verstrekt, via telefoon of SMS worden verstuurd. Verona leder heeft het recht om een toeslag à €15,-  bij de Klant in rekening te brengen wanneer een bestelling niet wordt opgehaald.


7.Herroepingsrecht

Wanneer producten op de website worden gekocht heeft de klant, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat de klant het recht heeft om een aankoop te herroepen door Verona leder hierover binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde product door de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger, te berichten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende producten:
(A) producten die speciaal op maat gemaakt zijn voor de klant of die anderzijds op duidelijke wijze een persoonlijke aard hebben verkregen;
(B) producten waarvan de verzegeling is verbroken.

Door de algemene voorwaarden te accepteren erkent en aanvaardt de klant dat het herroepingsrecht niet geldt voor in bovenstaande gevallen.

De klant zal duidelijk worden geïnformeerd wanneer hij/zij een product bestelt waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is. Als een product verzegeld, is mag de klant de verzegeling niet verbreken wanneer hij/zij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat de klant de verzegeling verbreekt.

Als de klant een aankoop herroepen wil, dient de klant vóór het einde van de bedenktijd een duidelijk bericht hierover aan Verona leder te sturen, zoals hier beschreven wordt. De klant zal zijn/haar naam, adres en overige relevante informatie zoals een ordernummer, factuurnummer en de naam van het product, in het bericht vermelden. Indien de klant geen gebruik wil maken van de bovengenoemde wijze voor berichtgeving, dan kan de klant hiervoor het standaardformulier voor herroeping van de Autoriteit Consument & Markt gebruiken.

Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de klant de retour verzendkosten betalen en, nadat deklant of zijn/haar vertegenwoordiger, het product ontvangen heeft en tijdens de retourzending, verantwoordelijk zijn voor de staat waarin het product verkeert. De klant zal binnen 14 dagen vanaf de datum dat de klant Verona leder op de hoogte stelde van de herroeping, de retour aan Verona leder verzenden. Het product zal goed verpakt, in goede staat verkerend en in de originele verpakking worden verstuurd. Retourzendingen dienen naar Verona leder te worden verzonden conform de methodes en aanwijzingen die op de website vermeld staan.

Verona leder kan te allen tijde kosteloze retourzendingen aanbieden voor bepaalde producten. Indien een kosteloze retourzending van toepassing is, zal dit op de website bij het desbetreffende product worden aangegeven.

Als de klant zijn/haar aankoop herroept, zal Verona leder het bedrag dat de klant voor het product betaald heeft, exclusief de door Verona leder gemaakte vrachtkosten terugbetalen. Eventuele extra verzendkosten als gevolg van de keuze van de klant voor een andere leveringsmethode dan de door Verona leder geboden standaardoptie, worden niet vergoed. Wanneer een aankoop slechts gedeeltelijk herroepen wordt (bijv. als niet alle ontvangen artikelen worden geretourneerd), worden de betaalde verzendkosten niet terugbetaald. Verona leder heeft het recht om een bedrag corresponderend aan de waardevermindering van het product ten opzichte van de originele waarde ervan in mindering te brengen op het bedrag dat wordt terugbetaald, indien en voor zover dat die waardevermindering veroorzaakt is doordat de klant het product voor langere tijd heeft gebruikt dan nodig is om de werking of kenmerken ervan te beoordelen.

Verona leder zal het terug te betalen bedrag zonder verdere vertraging terugbetalen, doch niet later dan 14 dagen na de datum dat Verona leder bericht over de herroeping ontving. Verona leder kan de terugbetaling echter uitstellen totdat Verona leder het product ontvangen heeft of totdat de klant bewijs aanlevert dat het product geretourneerd is, bijv. door middel van een verzendbewijs. Terugbetaling aan de klant zal geschieden via de betaalwijze die de klant koos ten tijde van de originele bestelling tenzij anders overeengekomen of indien er belemmeringen bestaan voor een dergelijke wijze van terugbetaling.


8.Ruilen en retourneren

Mocht u onverhoopt toch niet de juiste maat of keuze hebben gemaakt, dan kunt u voor een snelle oplossing of afhandeling, het retour formulier op de website gebruiken om uw product om te ruilen, of te retourneren www.veronaleder.nl.

Artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling geretourneerd worden. Gebruik voor het retourneren altijd onze retoursformulier op de website om ons kennis te geven van de retourzending. Dit doet u op www.veronaleder.nl. Zodra wij uw aanvraag hebben behandeld, krijgt u van ons een bevestiging dat u de artikelen mag terugsturen. Alle artikelen dienen ongedragen, onbeschadigd en, indien redelijkerwijs, met aangehechte labels teruggezonden te worden.

Voor het omruilen naar een andere maat is de eerste keer gratis. Als je meerdere keren iets wilt ruilen, dan brengen wij de kosten voor afhalen en bezorgen in rekening. De verzend kosten voor het omruilen van uitverkoop artikelen en artikelen onder de €99.99. komt ook voor kosten van de koper. Als u deze wilt omruilen naar een andere maat of artikel, dan dient u deze aan te melden via het retour formulier en zelf terug te zenden.

De kosten voor het retourneren (als je een product niet mooi vindt of andere redenen) zijn voor rekening van de afzender. Voor het retourneren kun je het adres gebruiken dat op het bijgevoegde retour formulier staat.

Bewaar altijd het verzendbewijs van je retournering totdat dit succesvol is afgehandeld. Een retour is succesvol afgehandeld zodra het aankoop bedrag teruggestort is op je bankrekening. Verona leder is niet verantwoordelijk voor pakketten die zoekgeraakt zijn tijdens het retourneren.

Zodra de geretourneerde artikelen binnen zijn gekomen, worden de artikelen gecontroleerd op schade of ontbrekende details. Ook is het mogelijk dat we een jas kunnen weigeren als deze naar etenslucht of nicotine ruikt. Vervolgens wordt de retourzo spoedig mogelijk verwerkt, zodat het aankoop bedrag (verminderd met de verzendkosten) uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding weer op je rekening staat.

Voor alle artikelen gelden de wettelijke garantieregels en termijnen. De wettelijke garantie houdt in, dat een product datgene moet doen wat er in alle redelijkheid van verwacht kan worden. Bij de producten van Verona leder betekent dit dat alle artikelen, mits er aan de wasvoorschriften en de juiste zorg is voldaan, minimaal één jaar lang gedragen kunnen worden. Verona leder is niet verantwoordelijk voor schade aan artikelen die tijdens het retourneren zijn ontstaan. Wij raden aan om het artikel altijd in de originele verpakking terug te zenden.


9.Garantie

Sommige producten van Verona leder vallen onder een garantie. De productgarantie dekt alleen originele fabricagefouten, en daarom dus niet fouten voortkomend uit of na afloop van het aanbrengen van eigen wijzigingen ten aanzien van de werking of het uiterlijk van het product, zoals verstelling, verbetering of andere configuratieveranderingen aan het product. De orderbevestiging van de klant geldt als garantiecertificaat.

Op ritsen geldt een garantie periode van 2 maanden. Mocht er toch een defect optreden na deze periode, dan bekijken wij eerst of dit een fabrieksfout is, of dat dit gebeurd kan zijn bij het verkeerd of onhandig dichtritsen. In geval van een fabrieksfout, zullen wij de rits kosteloos herstellen binnen een periode van 6 maanden na aankoop van de jas. In andere gevallen voor herstelwerkzaamheden, brengen wij alleen de kostprijs in rekening.

Het reclamatierecht is van toepassing op producten die volgens de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, defect zijn. De klant die zijn/haar reclamatierecht wil uitoefenen voor een product dat hij/zij besteld heeft, dient zo snel als mogelijk na het ontdekken van het defect, contact op te nemen met Verona leder waarbij de klant gebruik zal maken van de contactinformatie die op de website wordt verstrekt. Reclamaties die binnen twee maanden na het ontdekken van het defect door de klant worden ingestuurd, worden altijd als op tijd ingediend, beschouwd.

Verona leder zal voor alle gegrond verklaarde reclamaties de kosten van de retourzending betalen.

Als een product waarvoor een reclamatie is ingediend, geretourneerd is en de reclamatie is gegrond verklaard, dan zal Verona leder de klant conform de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming vergoeden. Verona leder streeft ernaar om dit binnen 30 dagen nadat  de klacht ontvangen heeft, te doen, alhoewel dit afhankelijk van de aard van het product, soms langer zal kunnen duren. Verona leder behoudt zich het recht voor om de reclamatie ongegrond te verklaren als het product, conform de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, niet defect blijkt te zijn. Bij reclamaties zal Verona leder de richtlijnen volgen zoals die opgesteld zijn door de Autoriteit Consument & Markt.


10.Links

Verona leder kan linken naar andere websites die niet onder de controle van Verona leder vallen en andere websites die niet onder de controle vallen van Verona leder, kunnen naar de website linken. Ondanks dat Verona leder ernaar streeft om alleen te linken naar websites met vergelijkbare bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens en beveiliging, zoals die in integriteitsbeleid zijn vastgesteld. Verona leder is niet verantwoordelijk voor de bescherming of de vertrouwelijkheid van informatie of persoonsgegevens die de klant op andere websites verstrekt. De klant dient voorzichtig te zijn en de bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens op de desbetreffende websites te lezen.


11.Overmacht

Verona leder is niet aansprakelijk voor vertragingen die veroorzaakt worden door omstandigheden die buiten de macht vanVerona leder vallen zoals algemene arbeidsconflicten, oorlogshandelingen, branden, bliksem inslagen, terreur aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, onderbrekingen in de stroomvoorziening, tele-/computercommunicatie of andere vormen van communicatie, en gebreken of vertragingen in de dienstverlening door onder leveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hier beschreven. Dergelijke omstandigheden leiden tot een ontheffing van schadevergoedingen en andere sancties. Indien zich dergelijke omstandigheden voordoen, zal Verona leder de klant die overeenkomstig inlichten, zowel aan het begin als aan het einde van de periode waarin de betreffende omstandigheden optreden. Treden de omstandigheden gedurende meer dan twee maanden op, dan hebben zowel de klant als Verona leder het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te herroepen.


12.Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Verona leder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zullen op de website worden geplaatst. De wijzigingen gaan van kracht op het moment dat de klant de algemene voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of bij het bezoeken van de Website), of anderzijds 30 dagen nadat Verona leder de klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. Verona leder raadt de klant echter aan de website regelmatig te bezoeken, zodat hij/zij op de hoogte is als de algemene voorwaarden worden gewijzigd.


13.Scheidbaarheid

Indien een bepaling uit deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, autoriteit of scheidsgerecht, blijft de rest van die bepaling en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, voor zover de geldende wetgeving dit toestaat. Bepalingen die ongeldig of onuitvoerbaar zijn verklaard, zullen worden vervangen door relevante juridische richtlijnen en adviezen.


14.Geldende wetgeving en beslechting van geschillen

Geschillen zullen in eerste instantie in overleg met de klantenservice van Verona leder worden opgelost. In het geval van een geschil, zal Verona leder de beslissing van de Autoriteit Consument & Markt volgen.

Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.

 

GRATIS VERZENDING

alle bestellingen boven €99

 

BETALEN met IDEAL

veilig en gemakkelijk

 

14 DAGEN RETOURRECHT

GRATIS RUILEN "Niet goed, Geld terug!"

 

NIEUWSTE MODE TRENDS

Altijd de nieuwste collectie